Vår berättelse

VEGALLA GÅRD

Vegalla är en gammal gård som en gång i tiden tillhörde Burenskiöldska fideikommisset. Vegalla finns dokumenterat så långt bak i tiden som 1300 talet.


Vegalla år 1900, på bilden är Otto Lundqvist med sin fru Hilma Karolina Jonsdotter och dotter Elin Lundqvist.

Det har under åren varit många brukare, drängar och pigor på Vegalla. Vår familj köpte gården 2007 av Karl-Axel och Sirkka Kindholm.


Idag bor vi, John och Johanna med våra barn på Vegalla. Vi brukar inte längre någon jord här då det inte finns mark till det, utan våra djur betar istället på de nästan 7 ha som idag finns i Vegallas ägo. Här har vi  linderödssvin, hästar, höns, ankor, hundar och våra katter. 
Vegalla i vinterskrud